KOMUNITAS DAERAH PAPUA

KOMUNITAS DAERAH PAPUA

Daerah pelayanan:

  • Keuskupan Agung Merauke (17 paroki)
  • Keuskupan Jayapura ( 1 paroki)
  • Alamat : Rumah Biara MSC,
    Jln. Raya Mandala 28
    Merauke 99602, Papua
  • Telpon : (0971) 321 211
  • Faks : (0971) 321 31
  • Email : mscdaerahpapua@gmail.com