21 Oktober. Hari wafatnya Pater Pendiri, Pater Jules Chevalier MSC dan hari mendoakan arwah semua MSC

DOA UNTUK BEATIFIKASI PATER JULES CHEVALIER

Allah Bapa kami,
Engkau sedemikian mencintai kami
sehingga Engkau menyerahkan Putera-Mu
untuk keselamatan seluruh dunia.

Kami bersyukur kepada-Mu
karena kepada Gereja-Mu
Engkau memberikan Pater Jules Chevalier
untuk menyampaikan Sabda Kehidupan
sebagai penyembuh penyakit-penyakit zamannya.

Sambil mengkontemplasikan Bersama Maria
“Dia yang lambungnya ditikam “,
ia menjadi rasul yang disemangati
oleh Hati Kudus dan Cinta-Nya
yang berbelas kasih,
agar ia dikenal dan dikasihi dimana-mana.

Ya Bapa berikanlah kepada kami
Pater Jules Chevalier
sebagai pengantara kami di hadirat-Mu.
Sampai datanglah kerajaan-Mu
yang diliputi keadilan, cinta dan damai,
dan semoga hati Putera-Mu
menjadi hati suatu dunia baru!
Amin.


The Crypte of Jules Chevalier

Tonton di Youtube


Be the Heart of God on earth!

Tonton di Youtube