Komunitas Daerah Papua

Daerah pelayanan:

  • Keuskupan Agung Merauke (17 paroki)
  • Keuskupan Jayapura ( 1 paroki)
Alamatt:Rumah Biara MSC,
Jln. Raya Mandala 28
Merauke 99602, Papua
Telpon:(0971) 321 211
Faks:(0971) 321 31
Email:mscdaerahpapua@gmail.com